Internet đang tạo ra thời kỳ Phục Hưng 2.0

  03/04/2017

20 năm sau, con cháu của chúng ta sẽ nhìn nhận lại những năm đầu của thế kỉ 21 như sự khởi đầu của thời kì có văn hoá - nghệ thuật đặc sắc, thời kì Phục Hưng hiện đại.

GOOGLE PLUS
TIN XEM NHIỀU