Cách xóa lịch sử Google trên mọi thiết bị

  16/05/2018

Bạn có thể xóa một số hoặc tất cả lịch sử tìm kiếm trên Google đã lưu trước đó trên mọi thiết bị để đảm bảo rằng việc dữ liệu không bị truy cập trái phép.

GOOGLE PLUS
Galaxy Note 5