iPhone: Cách quét mã QR bằng iOS 11

  24/05/2018

Trên iOS 11, người dùng đã có thể sử dụng trực tiếp ứng dụng camera của iPhone để quét các mã QR Code một cách dễ dàng, nhanh chóng.

GOOGLE PLUS
Galaxy Note 5